Search


Current filters:


Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 23 (Search time: 0.037 seconds).
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1646Extract ende Copye, Van verscheyde Brieven en Schriften, Belangende de Rebellie der Paepsche Portugesen van desen Staet in Brasilien. Tot bewijs Oat de Kroon van Portugael schuldich is aen de selve-
1649Brasyls. Schuyt-Praetjen Ghehouden tusschen een Officier, een Domine, en een Coopmen, noopende den Staet van Brasyl ...-
1625The Dutch survay. Where in are related and truly discoursed, the chiefest losses and acquirements, which have past betweene the Dutch and the Spaniards, in these last foure yeares Warres of the Netherlands ...-
1638Examen Over het Vertoogh Teghen het onghefondeerde ende schadelijck fluyten der Vryen handel in Brasil. Door Een ondersoecher der waerheydt.-
1644Consideratie Over de tegenwoordige ghelegentheydt van Brasil. In twee Deelen ghestelt: Int eerste werdt aenghewesen op wat maniere men aldaer alles beter coop sal connen hebben, ende wat voordeelen aldaer uyt staen te verwachten...-
008475_IMAGEM_001.jpg.jpg1642Discurso politico sobre o se aver de largar a coroa de Portugal, Angola, S. Thome, Maranhão, exclamado aos Altos, Poderosos Estados de Olanda...Leitão, Francisco de Andrade, 15-- -1655
1654Memorias diarias de la gverra del Brasil [...]Coelho, Duarte de Albuquerque, 1591-1658
1640Brieve relation de l'Estat de Phernambucq. Dedié a l'assemblée de XIX, pour la tresnoble Compagnie d'West-IndieGuelen, Auguste de
1640Relacion mvy verdadeira de los felices svcessos que ha tenido el feñor don Fernando Mafcareñas general de la armada de Portugal. Dase cuenta de la batalla que tuvieron contra treynta y seys navios de Olanda, que vian a socorrer la plaça de Pernambuc, a donde muerio en ellla el general de Olanda-
001973_IMAGEM_001.jpg.jpg1663Articulen van vrede en Confoederarie, Gheslooten Tusschen den Doorluchtighsten Comingh van Portugael ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten General ...-