Browsing by Language dut

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1706Aanmerklyke Reys, en verwonderlijk - seldsame Voorvallen op de selve, van Antony Knivet, gedaan uyt Engelland na de Zuyd-zee, met Thomas Candish, Anno 1591 en de volgende Jaren. Nu aldereerst uyt het Engelsch vertaald. Met Schiine Koopere Platen, en volkomene RegistersKnivet, Anthony, fl.1591
1671De Nieuwe en Onbekende Weereld, of Beschryving van Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelendheid Der vaste Kusten Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Berger Fonteinen, Stroomen, Huisen, de natuur van Beesten, Boomen, Planten en Vrende Gewasschen, GodsMontanus, Arnoldus
1644Histoire Ofte Iaerlijck Verhael van de Verrichtighen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie, Zedert haer Begin tot het eynde van't jaer sesthien hondert ses-en-dertich; Begrepen in Derthien Boecken, ende met verscheyden de Laet Bewint-hebber der selver CompagnieLaet, Joannes de, 1581-1649
1647Rervm per octennivm in brasilia et alibi nuper gestarum, sub praefectura illustrissimi comitis i. Mavritii, nassoviae..Baerle, Caspar van, 1584-1648
[1609]Tractaet van t'bestant / ghemaerckt bestoten binnen de stadt eñ cité van Antwerpen / den negesten aprilis 1609. voor den tijt van twaelf Jare[n] / tusschen de Commissarien van de Serenissime Princen Eertshertoghen / Albert ende Isabella Clara Eugenia / soo wel in den naem vande Maiestept Catholicke / als de[n] haerenanet de Commissarisen ende Ghaedeputeerde vandeIllustre Heeren Staten Generael vande vereenichde Provincien der Nederlanden, Heeren Ambassadeurs vande Coninge[n] / den Alden Christelicksten / ende van groot Bretaignien-
1706Twee vermaarde scheeps-togten-