Página de busca


Filtros correntes:

Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.


Resultado 1-10 de 26.
Pré-visualizaçãoData do documentoTítuloAutor(es)
1889Questões de immigraçãoTaunay, Alfredo d'Escragnolle Taunay, Visconde de, 1843-1899
1875Terceira exposição brazileira em 1873Macedo, Joaquim Manuel de, 1820-1882
1862La statuyr de l'empereur Don Pedro IBurgain, L. A. (Luiz Antonio), 1812-1876
1644Consideratie Over de tegenwoordige ghelegentheydt van Brasil. In twee Deelen ghestelt: Int eerste werdt aenghewesen op wat maniere men aldaer alles beter coop sal connen hebben, ende wat voordeelen aldaer uyt staen te verwachten...-
1655Cort, Bondigh ende Waerachtigh Verhael Wan't schandelyck over-geven ende verlaten vande voorname Conquesten van Brasil...-
1625The Dutch survay. Where in are related and truly discoursed, the chiefest losses and acquirements, which have past betweene the Dutch and the Spaniards, in these last foure yeares Warres of the Netherlands ...-
1638Examen Over het Vertoogh Teghen het onghefondeerde ende schadelijck fluyten der Vryen handel in Brasil. Door Een ondersoecher der waerheydt.-
1638Bril-Gesicht Voor de verblinde eyghen baetsuchtige Handelaers op Brasil. By Forme van Advijs door een Lief-hebber van't Vaderlandt geschreven aen synen Vriendt-
004899_IMAGEM_001.jpg.jpg1641Extract uyt d'articulen van het tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyantschap als oock van traffijcq ende commercie midtsgaders van secours ghemaecht ghearresteert ende beslooten in s'Graven-Hage den twaelf den Junij 1641,...-
[s.d.]Cort verhael, Vande ordre die sijne Conincklicke Majesteyt van Spagnien aen sijn Generalissimo den Graef de la Torre inde Bay de todos los Sanctos gegeven heeft...-