Página de busca


Filtros correntes:

Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.


Resultado 1-10 de 12.
Pré-visualizaçãoData do documentoTítuloAutor(es)
021129_IMAGEM_001.jpg.jpg1651Journael ofte Historiaelse Beschrijvinge van Matheus vande Broeck. Vant't geen hy selfs ghesien ende waerachtigh gebeurt is, wegen't begin ende Revolte van de Portugese in Brasiel, als mede de conditie en het overgaen van de Forten aldaerBroeck, Matheus van den
1644Consideratie Over de tegenwoordige ghelegentheydt van Brasil. In twee Deelen ghestelt: Int eerste werdt aenghewesen op wat maniere men aldaer alles beter coop sal connen hebben, ende wat voordeelen aldaer uyt staen te verwachten...-
1663Aengemerckte voorvallen op de Vredens Articulen Met Portugael-
1638Bril-Gesicht Voor de verblinde eyghen baetsuchtige Handelaers op Brasil. By Forme van Advijs door een Lief-hebber van't Vaderlandt geschreven aen synen Vriendt-
1625The Dutch survay. Where in are related and truly discoursed, the chiefest losses and acquirements, which have past betweene the Dutch and the Spaniards, in these last foure yeares Warres of the Netherlands ...-
001973_IMAGEM_001.jpg.jpg1663Articulen van vrede en Confoederarie, Gheslooten Tusschen den Doorluchtighsten Comingh van Portugael ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten General ...-
1654Relacion verdadera de la recuperacion de Pernambuco, sitio de su Recife, entrega suya, i de la Capitanías de Itamaracá, Paraiba, Riogrande, Ciará, e isla de Fernando de Noronha,Barreto, Francisco, 1616-1688
019344_IMAGEM_001.jpg.jpg1642Tractaet van Bestand ende ophoudinge van alle acten van vyandtschap als oock van traffijq commercien ende secours ghemaecht ghearresteert ende beslooten in s'Graven-Hage den twaelf den Junij 1641 ...-
019334_IMAGEM_001.jpg.jpg1642Tratactus Induciarum Cessationis omnis hostilitatis actus, ut Navigations ac Commercipariterque succurssus factus, initus conclusus Hagae Comitis die duodecimâ Iunij 1641 ...-
1672Vida do venerável padre Joseph de Anchieta da Companhia de Iesv, Thavmatvrgo do Nouo Mundo, na Prouincia do BrasilVasconcelos, Simão de, 1597-1671