Página de busca


Filtros correntes:

Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.


Resultado 1-10 de 90.
Pré-visualizaçãoData do documentoTítuloAutor(es)
01399_MAPA_001.jpg.jpg1669Gviana Fiue Amazonvm Regio-
1624Redenen Waeromme de West-Indische Compagnie dient te trachten het Landt van Brasilia den Coninck van Spangien te ontmachtigen, en dat ten eersten. ...-
1637Vertoogh By een Lief-hebber des Vaderlants vertoont. Teghenhet ongefondeerde ende schadelijk sluyten der vryen handelin Brazil-
021129_IMAGEM_001.jpg.jpg1651Journael ofte Historiaelse Beschrijvinge van Matheus vande Broeck. Vant't geen hy selfs ghesien ende waerachtigh gebeurt is, wegen't begin ende Revolte van de Portugese in Brasiel, als mede de conditie en het overgaen van de Forten aldaerBroeck, Matheus van den
1644Consideratie Over de tegenwoordige ghelegentheydt van Brasil. In twee Deelen ghestelt: Int eerste werdt aenghewesen op wat maniere men aldaer alles beter coop sal connen hebben, ende wat voordeelen aldaer uyt staen te verwachten...-
1663Aengemerckte voorvallen op de Vredens Articulen Met Portugael-
1638Bril-Gesicht Voor de verblinde eyghen baetsuchtige Handelaers op Brasil. By Forme van Advijs door een Lief-hebber van't Vaderlandt geschreven aen synen Vriendt-
1625The Dutch survay. Where in are related and truly discoursed, the chiefest losses and acquirements, which have past betweene the Dutch and the Spaniards, in these last foure yeares Warres of the Netherlands ...-
1671De Nieuwe en Onbekende Weereld, of Beschryving van Americaenen en Zuidlanders, gedenkwaerdige togten derwaerds, Gelendheid Der vaste Kusten Eilanden, Steden, Sterkten, Dorpen, Tempels, Berger Fonteinen, Stroomen, Huisen, de natuur van Beesten, Boomen, Planten en Vrende Gewasschen, GodsMontanus, Arnoldus
1625Sermam na procissam de graças que a muito nobre villa de Villa Real fez pella restauração da cidade do Salvador da Bahia, Prègou o Padre Frey Simão Correa Religioso da Ordem dos Prégadores [...] Offerecido ao Illustrissimo, & Reverendissimo Senhor Arcebispo PrimàsCorreia, Simão