Browsing by Geographical coverage HOLANDA

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1663Aengemerckte voorvallen op de Vredens Articulen Met Portugael-
001973_IMAGEM_001.jpg.jpg1663Articulen van vrede en Confoederarie, Gheslooten Tusschen den Doorluchtighsten Comingh van Portugael ter eenre, ende de Hoogh Mogende Heeren Staten General ...-
001974_IMAGEM_001.jpg.jpg1663Articuli Pacis et Confoederationis Inter Serenissimum Lusitaniae Regem ab uma, Celsos ac Praepotentes Foederati Belgii Ordines ab Altera Parte Conclusae-
1649Brasyls. Schuyt-Praetjen Ghehouden tusschen een Officier, een Domine, en een Coopmen, noopende den Staet van Brasyl ...-
1638Bril-Gesicht Voor de verblinde eyghen baetsuchtige Handelaers op Brasil. By Forme van Advijs door een Lief-hebber van't Vaderlandt geschreven aen synen Vriendt-
1644Consideratie Over de tegenwoordige ghelegentheydt van Brasil. In twee Deelen ghestelt: Int eerste werdt aenghewesen op wat maniere men aldaer alles beter coop sal connen hebben, ende wat voordeelen aldaer uyt staen te verwachten...-
1921Das hollandische Kolonialreich in Brasilie, Ein Kapitel aus der Koloniageschichte des 17, JahrhundertsWätjen, Hermann, 1876 1944
1638Examen Over het Vertoogh Teghen het onghefondeerde ende schadelijck fluyten der Vryen handel in Brasil. Door Een ondersoecher der waerheydt.-
004899_IMAGEM_001.jpg.jpg1641Extract uyt d'articulen van het tractaet van bestant ende ophoudinge van alle acten van vyantschap als oock van traffijcq ende commercie midtsgaders van secours ghemaecht ghearresteert ende beslooten in s'Graven-Hage den twaelf den Junij 1641,...-
1647Korte observatien Op het Vertoogh, Door een ongenaemden uyt-gegeven, aende Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.-
019344_IMAGEM_001.jpg.jpg1642Tractaet van Bestand ende ophoudinge van alle acten van vyandtschap als oock van traffijq commercien ende secours ghemaecht ghearresteert ende beslooten in s'Graven-Hage den twaelf den Junij 1641 ...-
[1609]Tractaet van t'bestant / ghemaerckt bestoten binnen de stadt eñ cité van Antwerpen / den negesten aprilis 1609. voor den tijt van twaelf Jare[n] / tusschen de Commissarien van de Serenissime Princen Eertshertoghen / Albert ende Isabella Clara Eugenia / soo wel in den naem vande Maiestept Catholicke / als de[n] haerenanet de Commissarisen ende Ghaedeputeerde vandeIllustre Heeren Staten Generael vande vereenichde Provincien der Nederlanden, Heeren Ambassadeurs vande Coninge[n] / den Alden Christelicksten / ende van groot Bretaignien-
019334_IMAGEM_001.jpg.jpg1642Tratactus Induciarum Cessationis omnis hostilitatis actus, ut Navigations ac Commercipariterque succurssus factus, initus conclusus Hagae Comitis die duodecimâ Iunij 1641 ...-
019361_IMAGEM_001.jpg.jpg1642Trattado das tregoas e suspensao do todo o acto de hostilidade e bem assi de navegaçao, commercio e juntamente socorro, feito começado e accabado em Haya de Hollande a Xij de iunha 1641 ...-
1637Vertoogh By een Lief-hebber des Vaderlants vertoont. Teghenhet ongefondeerde ende schadelijk sluyten der vryen handelin Brazil-